Sanastossa käytettyjen viitteiden, auktoriteettien, lähteiden ja maantieteellisten lyhenteiden määritelmät

Tämä on luettelo viranomaisista ja lähteistä, jotka on otettu USA:n kaivosviraston sisäministeriön vuonna 1968 julkaiseman A Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms -sanakirjan takana olevasta luettelosta, jonka kokosi ja toimitti Paul W. Thrush. ja kaivosviraston henkilökunta

Thrush, Paul W. (toim.), 1968, A Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms. Yhdysvaltain kaivosvirasto, sisäasiainministeriö.

Tämän lähdeluettelon alla on aakkosellinen luettelo sanakirjassa käytettyjen paikannimien lyhenteistä.


Abraham, 6., 1960 = Abraham, Herbert, Asphalts and Allied Substances, Princeton, N.J., D. Van Nostrand Co., 6. painos, 1960, 5 osaa

ACSB, 1 = American Ceramic Society Bulletin, Clay määritelmät, V. 18, nro 6, kesäkuu 1939, s. 213-215.

ACSB.2 = American Ceramic Society Bulletin, Glass Glossary. V. 27, nro 9, 15. syyskuuta 1948, s. 353-362.

ACSB, 3 = American Ceramic Society Bulletin, Enamel Glossary. V. 29, nro 2, helmikuu 1950, s. 61-65.

ACSG, 4 = American Ceramic Society Bulletin. Valkoohjelmiston ehdot. V. 31, nro 7, heinäkuu 1952, s. 261-263.

ACSG = Van Schoick, Emily C. Entative Ceramic Glossary, Part 1, American Ceramic Society, Alfred, N.Y., 10. tammikuuta 1961, 64 s.

ACSG, 1963 = Van Schoick, Emily C. Keraaminen sanasto. American Ceramic Society, Columbus, Ohio, 1. painos, 1963, 31 s.

A.G.I. & A.G.I. Supp. = American Geological Institute. Geologian ja siihen liittyvien tieteiden sanasto. Washington, DC, 1957 m 325 s.; liite, 1960, 72 s.

RAKKAUS = American Institute of Mining, Metallurgical ja Petroleum Engineers. Teollisuusmineraalit ja kivet (muut kuin metalliset polttoaineet). New York, 3. painos, 1960 934 s.

AISI, No. 24 = American Iron and Steel Institute. Tulenkestävä termien määritelmät. Contributions to the Metallurgy of Steel, nro 24, tammikuu 1949, 22 s.

AM, 1 = Amerikkalainen mineralologi. Kvartsioskillaattorilevyteollisuudessa käytettyjen termien sanasto. V. 30, nro 1-2, tammi-helmikuu 1945, s. 461-468.

Anderson = Anderson, Basil W. Jalokivitestaus. Temple Press Books, Ltd., London, 7th de., 1964, 377 s. Sisältää sanaston, s. 349-354.

API kiilto = American Petroleum Institute. Öljynjalostuksessa käytettyjen termien sanasto. New York, 1953, 188 s.

välimies = Arbiter, Nathaniel (toim.). Jyrsintämenetelmät Amerikassa. Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1964, 486 s.

A.R.I = American Refractories Institute. Ehdotettu sanasto tulenkestäviä aineita, niiden valmistusta ja käyttöä koskevista termeistä. Sonni. 87, lokakuu 1949, N.P. (Otettu ASTM:n käsikirjasta ASTM Standards on Refractory Materials, helmikuu 1952, s. 161-170.

Arkell = Arkell, W. J. ja S. I. Tomkeiff. Englanninkielisiä rock-termejä käyttävät pääasiassa kaivostyöläiset ja louhosmiehet. Oxford University Press, Lontoo, 1953, 139 s.

ASA C42.85: 1956 = American Standards Association. Sähkötermien määritelmät; ryhmä 85; Mining (C42.85: 1956) American Institute of Electrical Engineers, New York, 1956, 12 s.

ASA M2.1-1963 = American Standards Association. American Standard Safety Rules for Installing and Use Electrical Equipment In and About Coal Mines (M2.1-1963) (Revision of American Standard Safety Code for Installing and Using Electrical Equipment in Coal Mines, M2.1, 1952). BuMines Inf. Circ. 8277, 1964, 27 s. Sisältää sanaston, s. 3-5.

ASA M6.1-1955 = American Standards Association. American Standard Recommended Practice for Drainage of Coal Mines (M6.1-1955) (Revision of American Recommended Practice for Drainage of Coal Mines, M6-1931). BuMines Bull. 570, 1957, 18 s.

ASA M7.3-1958 = American Standards Association. Rautateiden kuljetusteiden rakentaminen ja kunnossapito hiilikaivoksissa (M7.3-1958). New York, 1958, 72 s.

ASA M11.1-1960 = American Standards Association. Kaivosvaijeri (M11.1-1960). New York, 1960, 43 s.

ASA MH4.1-1958 = American Standards Association. Kuljettimen termit ja määritelmät (MH4.1-1958). The Conveyor Equipment Manufactures Association, Washington, D.C., 1958, 78 s.

ASCE P1826 = American Society of Civil Engineers. Maaperämekaniikan termien ja määritelmien sanasto. Proceedings, v. 84, nro SM4, Paper 1826, lokakuu 1958, s. 1-43.

ASM Gloss.; ASM Metals Handbook, v.1. = American Society for Metals. Metallien käsikirja. Osa 1. Metallien ominaisuudet ja valinta. Metals Park, Ohio, 8. painos, 1961, 1300 s. Sisältää metalleja ja metallintyöstöä koskevien määritelmien sanaston, s. 1-41.

ASTM B243-65 = American Society for Testing and Materials. Jauhemetallurgiassa käytettyjen termien vakiomääritelmät. B243-65 vuonna 1966 ASTM-standardien kirja: Osa 7, Ei-rautametallit ja metallit ja seokset (mukaan lukien korroosiokestit); Die-Cust Metals; Elektrodipinnoitetut metallipinnoitteet; Metallijauheet; Nonferrous Filler Metal. Philadelphia, PA., Philadelphia, PA., 1966, s. 300-304.

ASTM C11-60 = American Society for Testing and Materials Kipsiin liittyvien termien standardimääritelmät. C11-60 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 9, Sementti; Lime; Kipsi. Philadelphia, Pa., 1966, s. 8-9.

ASTM C43-65T = American Society for Testing and Materials. Rakenteellisiin savituotteisiin liittyvien termien alustavat määritelmät. C43-65T vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 12, Chemical Resistant Mortars; Plascit-rakenteet; Savi- ja betoniputki ja laatta; Muurausyksiköt; Asbestisementtituotteet: Rakennuskivi. Philadelphia, Pa., 1966, s. 37-39.


ASTM C51-47 = American Society for Testing and Materials. Limeen liittyvien termien vakiomääritelmät. C51-47 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 9, Sementti; Lime; Kipsi. Philadelphia, Pa., 1966, s. 46-47.

ASTM C71-47 = American Society for Testing and Materials. Tulenkestäviä aineita koskevien termien vakiomääritelmät. C71-64 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 13, Tulenkestävät materiaalit; Lasi; Keraamiset materiaalit; Manufactured Carbon and Graphite Products, Philadelphia, Pa., 1966, s. 46-50.

ASTM C119-50 = American Society for Testing and Materials. Luonnollisiin rakennuskiviin liittyvien termien vakiomääritelmät. C119-50 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 12, Chemical Resistant Mortars; Muoviset rakenteet; Savi- ja betoniputki ja laatta; Muurausyksiköt; Asbesti-sementti tuotteet; Rakennuskivi. Philadelphia, Pa., 1966, s. 103-105.

ASTM C125-66 = American Society for Testing and Materials. Betoniin ja betonikiviaineisiin liittyvät termien vakiomääritelmät. C125-66 vuonna 1966 Book of ASTM Standards; Osa 10, Betoni- ja mineraalikiviainekset. Philadelphia, Pa, 1966, s. 77-79.

ASTM C162-66 = American Society for Testing and Materials. Lasiin ja lasituotteisiin liittyvien termien vakiomääritelmät. C162-66 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 13, Refactoriries; Lasi; Keraamiset materiaalit; Valmistetut hiili- ja grafiittituotteet. Philadelphia, Pa., 1966, s. 116-130

ASTM C242-60 = American Society for Testing and Materials. Keraamisiin valkoisiin tuotteisiin ja niihin liittyviin tuotteisiin liittyvät termien vakiomääritykset. C242-60 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 13, Tehtaiden uusiminen; Lasi; Keraamiset materiaalit; Valmistetut hiili- ja grafiittituotteet. Philadelphia, Pa., 1966, s. 204-206.

ASTM C242-60T = American Society for Testing and Materials. Keraamisiin valkoisiin tuotteisiin ja niihin liittyviin tuotteisiin liittyvien termien alustavat määritelmät. C242-60T vuonna 1966 ASTM-standardien kirja: Osa 13, Tulenkestävät materiaalit; Lasi; Keraamiset materiaalit; Valmistetut hiili- ja grafiittituotteet. Philadelphia, Pa., 1966, s. 207-210.

ASTM C286-65 = American Society for Testing and Materials, Posliiniemaliin liittyvien termien vakiomääritykset. C286-65 vuonna 1966 Book of ASTM Standards: Osa 13, Tulenkestävät materiaalit; Lasi; Keraamiset materiaalit; Valmistetut hiili- ja grafiittituotteet. Philadelphia, s. 240-247.

ASTM D121-62 = American Society for Testing and Materials. Hiileen ja koksiin liittyvien termien vakiomääritelmät. D121-62 vuonna 1966 Book of ASTM Standards; Osa 19, Kaasumaiset polttoaineet; Hiiltä ja koksia. Philadelphia, Pa., 1966, s. 1-2.

ASTM D288-57 = American Society for Testing and Materials. Öljyä koskevien termien vakiomääritelmät. ASTM-standardien D288-57 vuonna 1958; Osa 7, Öljytuotteet, voiteluaineet, säiliön mittaukset. Moottorin testit. Philadelphia, Pa., 1959, s. 166-168.

ASTM D324-41 = American Society for Testing and Materials. Puunsuoja-aineita koskevien termien vakiomääritelmät. D324-41 vuonna 1961 ASTM-standardien kirja: Osa 6, Paperi, pakkaukset, joustavat suojamateriaalit, liimat, rikkakasvit, selluloosa, kaseiini, nahka. Philadelphia, Pa., 1961, s. 1058.

ASTM D3889-38 = American Society for Testing and Materials. Standardivaatimukset kivihiilen luokittelua varten. D388-38 vuonna 1964 Book of ASTM Standards; Osa 19, Kaasumaiset polttoaineet; Hiiltä ja koksia. Philadelphia, Pa., 1964, s. 71-76.

ASTM D407-44 = American Society for Testing and Materials. Kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden bruttolämpöarvo ja nettolämpöarvo käsitteiden vakiomääritelmät. D407-44 vuonna 1966 Book of ASTM Standzrds; Osa 19, Kaasumaiset polttoaineet; Hiiltä ja koksia. Philadelphia, Pa., 1966, s. 79.

ASTM D493-39 = American Society for Testing and Materials Standards. Standardimääritelmät kaupallisille bitumisille ja subbituminesille hiileille. D493-39 vuonna 1966 Book of ASTM Standards; Osa 19, Kaasumaiset polttoaineet; Hiiltä ja koksia. Philadelphia, Pa., 1966, s. 107.

ASTM D1079-54 = American Society for Testing and Materials. Katto-, vesieristys- ja rakennus- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja bitumipitoisia ja muita orgaanisia materiaaleja koskevien termien vakiomääritelmät. D1079-54 vuonna 1966 Book of ASTM Standards; Osa 11, Bitumiset materiaalit moottoriteiden rakentamiseen, vedeneristykseen ja kattoon; Maaperät; Luistokestävyys. Philadelphia, Pa., 1966, s. 349-350.

ASTM STP No.148-D = American Society for Testing and Materials. Teollisuusveden ja teollisuuden jäteveden käsikirja. Special Technical Publication 148-D, Philadelphia, Pa., 2d ed., 1959, 658 s. Sisältää sanaston, liite II, PP. 635-643.

Austin = Austin, J. Dragline Excavators for Strip Mining. Mining Magazine, v. 3, nro 5, marraskuu 1964, s. 296-311. Sisältää sanaston, s. 311.

Ballard = Ballard, Thomas J. ja Quentin E. Conklin. Uraanin etsijän opas. Harper & Brothers, New York, 1955, 251 s. Sisältää sanaston, s. 178-205.

Barger = Barger, Harold ja Sam H. Schurr. The Mining Industries, 1899-1939; Tuotosta, työllisyyttä ja tuottavuutta koskeva tutkimus. National Bureau of Economic Research, Inc., Pub. 43, 1944, 452 s. Sisältää Minerals and Mining Terms -sanaston, s. 409-422.

Bateman = Bateman, Alan M. Mineraaliesiintymien muodostuminen. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1951, 371 s. Sisältää Minerals and Mining Terms -sanaston, s. 409-422.

Bateman 1950 = Bateman, Alan M. Ergonomiset mineraaliesiintymät. John Wiley & Sons Inc., New York, 2. painos, 1950, 916 sivua.

BCI = Bituminous Coal Institute. Sanasto nykyisistä ja yleisistä bitumikivihiilen louhintatermeistä. Washington, D.Cl, tammikuu 1947, 26 s.

Beerman = Beerman Publishers, Ltd. Berman's All Mining Yearbook, 1963, Capetown, Etelä-Afrikan tasavalta, 1963, 473 s. Sisältää Technical and Mining Terms -sanaston, s. 451-461.

Bennett 2d, 1962; Bennett 2d, 1962 Add. = Bennett, H. (toim.). Concise Chemical and Technical Dictionary, Chemical Publishing Co, Ind., New York, 2. painos, 1962, 1039 s.; liitteet, 119 s.

Parhaat = Best Co., Inc. (Alfred M.) Best's Safety Maintenance Directory, Morristown, N.J., 11. painos, 1966, 772 s.

Billings, 1954 = Billings, Marland P. Structural Geology. Prentice-Hall, Inc., New York, 2. painos, 1954, 514 s.

Kulhot = Bowles, Oliver. Stone Industries; Mittakivi, kivimurska, geologia, tekniikka, jakelu, käyttö. McGraw-Hill Book Co., New York, 1. painos, 1934, 519 s.

Boynton = Boynton, Robert S. Kalkin ja kalkkikiven kemia ja teknologia. Interscience Publishers, New York, 1966, 520 s. Sisältää sanaston Limesin määritelmistä ja ominaisuuksista, s. 165-167.

Brady = Brady, George Stuart. Materiaalikäsikirja; Tietosanakirja ostoagenteille, insinööreille, johtajille ja työnjohtajille. McGraw-Hill Book Co., New York, 9. painos, 1963, 968 s.

Brady, 4. painos, 1940 = Brady, George Stuart. Materiaalikäsikirja; Tietosanakirja ostoagenteille, insinööreille, johtajille ja työnjohtajille. McGraw-Hill Book Co., New York, 4. painos, 1940, 591 s.

Vilpittömästi, 1 = Brantly, J. E. Rotary Drilling Handbook. Palmer Publications, New York, 6. painos, 1961, 825 s. Sisältää Mud Drilling Terms -sanaston, s. 312-317.

Brantly, 2 = Brantly, J. E. Rotary Drilling Handbook, Palmer Publications, New York, 6. painos, 1961, 825 s. Sisältää yleissanaston, s. 599-603.

Briggs = Briggs, Henry, Mining Subsidence. Edward Arnold & Co., Lontoo, 1929, 215 s.

Bryant = Bryant, E.E. Porcelain Enameling Co., Cleveland, Ohio, 1953, 106 s. Sisältää sanaston posliiniemalointivirheistä, s. 101-1 95-97; Yleisen terminologian sanasto, s. 107-1 99-101.

B.S. 1016, 1961, osa 16 = British Standards Institute (Lontoo). Hiilen ja koksin analyysi- ja testausmenetelmät, osa 16. Tulosten raportointi. British Standard 1016, 1961, 32 s. Sisältää määritelmät. s.-6-8.

B.S. 1017, 1960, osa 1 = British Standards Institute (Lontoo). Näytteenotto kivihiilestä ja koksista. Osa 1 - Näytteenotto kivihiilestä. British Standard 1017, 1960, 124 s. Sisältää sanaston, s. 12-14.

B.S. 1017, 1960, osa 2 = British Standards Institution (London. The Sampling of Coal and Coke. Osa 2 - Sampling of Coke. British Standard 1017, 106 s. Sisältää sanaston, s. 11-13.

BS. 3323, 1960 = British Standards Institute (Lontoo). Hiilen termien sanasto. British Standard 3323, 1960, 19 s.

B.S. 3552, 1962 = British Standards Institute (Lontoo). Hiilen valmistuksessa käytettyjen termien sanasto, British Standard 3553, 1962, 19 s.

B.S. 3618, 1963, s. 1 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 1, Suunnittelu ja kartoitus. British Standard 3618, s. 1, 1963, 11 s.

B.S. 3618, 1963 m s, 2 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 2, Ilmanvaihto. British Standard 3618, s. 2, 1963, 11 s.

B.S. 3618, 1963, s. 3 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 3, Poraus ja etsintä. British Standard 3618, s. 3, 1963, 14 s.

B.S. 3618, sek. 4 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 4, Viemäröinti, British Standard 3618, s. 4, 1963, 11 s.

B.S. 3618, 1964, s. 5 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivostermien sanasto. Osa 5, Geologia. British Standard 3618, s. 5, 1964, 11 s.

B.S. 3618, 1964, s. 6 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 6, Poraus ja räjäytystyöt. British Standard 3618, s. 6, 1964, 20 s.

B.S. 3618, 1965, s. 7 = British Standards Institute (Lontoo). Kaivosalan termien sanasto. Osa 7, Sähkötekniikka ja valaistus. British Standard 3618, s. 7, 1965, 10 s.

Sonni = Bureau of Mines Bulletins.

BuMines Bull = Bureau of Mines Bulletins.

BuMines I.C. = Bureau of Mines Information Circulars.

BuMines R.I. = Bureau of Mines Reports of Investigations.

BuMines T.P. = Bureau of Mines Technical Papers.

BuMin-tyyliopas = Kaivostoimisto. Tyyliopas kaivostoimiston käsikirjoituksiin. maaliskuu 1962, 76 s.

Cam = Camm, Frederick James (toim.). Metallien ja niiden metalliseosten sanakirja. George Newes, Ltd., Lontoo, 1940, 244 s.

Leiri, 6. painos, 195 1 = Camm, Frederick James (toim.). Metallien ja niiden metalliseosten sanakirja. George Newes, Ltd., Lontoo, 1940, 244 s.

Campbell = Campbell, William. Luettelo metalliseoksista. American Society for Testing Materials, Philadelphia, Pa., rev. ja enl. toim., 1930, 65 s.

Carson = Carson, A Brinton. Yleiset kaivausmenetelmät. F. W. Dodge Corp. (McGraw-Hill-yhtiö), New York, 1961, 392 s.

Carson 2 = Carson, A. Brinton. Perustojen rakentaminen. McGraw-Hill Book Co., New York, 1965, 424 s.

CCD 3., 1942 = Reinhold Publishing Corp. Condensed Chemical Dictionary. New York, 3. painos, 1942, 756 s.

CCD 6d, 1961 = Reinhold Publishing Corp. Condensed Chemical Dictionary. New Your, 6. painos, 1961, 1256 s.

Challinor = Challinor, John. Geologian sanakirja. University of Wales Press, Cardiff, 2. painos, 1964, 389 s.

CIPW = Cross, Whitman, Joseph Iddings, Lous Pirsson ja Henry Washington. Magmakivisten kvantitatiivinen luokitus. University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1903, 286 s. Sisältää sanaston, s. 261-284.

C.M.D. = Chemical Publishing Co. Chamber's Mineralogical Dictionary, New York, 1948, 47 s.

Hiilen aikakausi, 1 = Hiilen aika. Glosszry of Electrical Terms. V. 55, nro 6, kesäkuu 1960, s. 115-117.

condie = Condie, Kent C., Plate Tectonics and Crustal Evolution, 4. painos, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997, 282 s.

Cooper = Cooper, Terence. Johdatus kaivoskemiaan. Leonard Hill Books, Ltd., London, 1963, 439 s. Luku I, Chemical definitions and Terminology, s. 1-27.

Craigie = Craigie, William A. ja James R. Hulbert (toim.) A Dictionary of American English on Historical Principles. University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1938, 1940, 1942, 1944, 4 osaa.

Crispin = Crispin, Frederic Swing. Teknisten termien sanakirja. The Bruce Publishing Co., Milwaukee, Wis., 10. painos, 1964, 455 s.

Crosby = Crosby, James W. III. Kuvaava sanasto radioaktiivisista mineraaleista. Washington State Institute of Technology, Bull. 230, sarja B, 1955, 148 s.

C.T.D.; C.T.D. Supp. = Tweney, C. F. ja L. E. C. Hughes (toim.) Chamber's Technical Dictionary. MacMillan Co., New York, 3. painos, 1958, 1028 s.; liite, s. 952-1028.

Cumming = Cumming, James D. Timanttiporan käsikirja. J. K. Smit & Sons of Canada, Ltd., Toronto, Kanada, 1951, 501 s. Sisältää sanaston Diamond Drilling and Mining Terms, s. 472-492.

6p = Dana, James Dwight. James Dwight Danan mineraloginen järjestelmä, 1837-1868. John Wiley & Sons, New York, 6. painos, 1914, (c1892), 1134 s. Liite I, valmistuu työ vuoteen 1899, 75 s. Liite II, valmistuu vuoteen 1909, 114 s. Liite III, viimeistelytyö vuoteen 1915 , 87 s. Liite III Julkaistu erikseen vuonna 1915.

7. päivänä = Dana, James Dwight ja Edward Salisbury Dana. James Dwight Danan ja Edward Salisbury Danan mineraloginen järjestelmä, jonka ovat kirjoittaneet uudelleen ja laajentaneet Charles Palache, Harry Berman ja Clifford Frondel. John Wiley & Sons, Inc, New York, 7. painos, 1944, 1951, 1962, 3 osaa.

17. päivänä = Hurlbut, Cornelius S., Jr. Dana's Manual of Mineralogy. John Wiley & Sons, Inc., New York, 17. painos, 1959, 609 s. Sisältää Mineral Index, s. 597-609.

Decker = Decker, Howard W. Jr. ja John N. Hoffman. Hiilen valmistus. Pennsylvania State Univ., College of Mineral Industries, 1963, 2 osaa.

De Sitter = De Sitter, L. U. Structural Geology. McGraw-Hill Book Co., New York, 2 painos, 1064, 551 s.

Dietrich = Dietrich, R. V. Mineral Tables (Hand Specimen properties of 1500 Minerals). Virginia Polytechnic Inst., Eng. Exp. Sta. Sarja Bull. 160, 1966, 221 s.

Dobrin = Dobrin, Milton B. Johdatus geofysikaaliseen etsintään. McGraw-Hill Book Co., New York, 2. painos, 1960, 446 s.

Dodd = Dodd, A. E. Keramiikan sanakirja: Keramiikka, lasi, lasimaiset emalit, tulenkestävät tehtaat, savirakennusmateriaalit, sementti ja betoni, sähkökeramiikka, erikoiskeramiikka. Philosophical Library Inc., New York, 1964, 327 s.

PISTE. 1; PISTE. Supp. = Yhdysvaltain työministeriö. Työturvallisuusvirasto. Ammattinimikkeiden sanakirja. 2d ed., Washington, D.C., Government Printing Office, 1949, Valmistaja Division of Occupational Analysis, United States Employment Service. 2 osaa; liite 1, maaliskuu 1955. 341 s.

DuPont, 1966 = Du Pont de Nemours & Co. (E.I.) Blasters' Handbook; Räjähteitä ja käytännön käyttötapoja kuvaava käsikirja. Wilmington, Del., 15. painos, 1966, 524 s.

Talousgeologia = Talousgeologian kustantamo. Talousgeologia, Fif0th Anniversary Volume, 1905-1955, osa II. Lancaster, Pa., 1955, s. 534-1130.

E.C.T . = Kirk, Raymond E. ja Donald F. Othmer. Encyclopedia of Chemical Technology. Interscinece Encyclopedia, Inc., New York, 1947, 15 osaa.

Enam. Dict = Ferro Enamel Corp. The Enameler's Dictionary. Cleveland, Ohio, 1947, s.

Englanti = Englanti, George Letchworth. Kuvaava luettelo uusista mineraaleista, 1892-1938; Sisältää kaikkia uusia mineraalien nimiä, joita ei mainita Dana's System of Mineralogyssa, 6. painos, 1892. McGraw-Hill Book Co., New York, 1. painos, 1939, 258 s.

Fay = Fay, Albert H. Kaivos- ja mineraaliteollisuuden sanasto. BuMines Bull. 95, 1920, 754 s.

Fleischer = Fleischer, Michael. Index of New Mineral Names, Discredited Minerals ja Changes of Mineralogical Nomenclature American Mineralogistin niteissä 1-50. Olen. Mineralogist, v. 51, nro 8, elokuu 1966, s. 1247-1357.

Forrester = Forrester, James Donald. Kenttä- ja kaivosgeologian periaatteet. John Wiley & Sons., New York, 1946, 647 s.

Frankel = Frankel, K. H. (päätoimittaja). Kivenräjäytyksen käsikirja. Atlas Copco Aktiebolag, Tukholma, Ruotsi, ja Sandvikens Jernverks Aktiebolag, Sandviken, Ruotsi, 2. painos, 1953, lisäyksiä vuoteen 1961 asti, 3 osaa. Ensimmäinen osa: Terminologian sanasto, artikla 4, s. 4:01-1 - 4:01-27.

Francis = Franciscus, Wilfrid. Kivihiili; Sen muodostuminen ja koostumus. Edward Arnold Publishers, Ltd., Lontoo, 1954, 567 s.

Franciscus, 1965 = Franciscus, Wilfrid. Polttoaineet ja polttoainetekniikka. Pergamon Press, New York, 1965, 2 osaa.

Freeman = Freeman, Correll H. Natural Bonded Molding Sands of Canada. Canada Department of Mines No. 767, 1936, 144 s. Liite II - Valimotermien sanasto, s. 133-134.

Frondel = Frondel, Judith Weiss ja Michael Fleischer. Uraania ja toriumia sisältävien mineraalien sanasto. U.S. Geol. Kysely, Bull. 1009-F, 3. painos, 1955, s. 169-209.

Fuerstenau - Fuerstenau, D.W. (toim.) Froth Flotation, 50th Anniversary Volume. American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, Inc., New York, 1962, 677 s.

Gaudin = Gaudin, A. M. Principles of Mineral Dressing. McGraw-Hill Book Co., New York, 1. painos, 1939, 544 s.

Gaudin, 2 = Gaudin, A.M. Kellunta. McGraw-Hill Book Co., New York, 2. painos, 1957, 573 s.

Gaynor = Gaynor, Frank. Tiivis tieteen, fysiikan, matematiikan, nukleoniikan, tähtitieteen, kemian sanakirja. Philosophical Library Inc., New York, 1959, 546 s.

Glasstone, 2 = Glasstone, Samuel. Lähdekirja atomienergiasta. D. Van Nostrand Co., Princeton, N.J., 2. painos, 1958, 641 s.

Gordon = Gordon, Henry A. Kaivostoiminta ja tekniikka sekä kaivostyön opas. John Mackay, Government Printer, Wellington, Uusi-Seelanti, 3d painos, 1906, 615 s. Sisältää Scientific and Mining Terms -sanaston, s. 574-594.

GPO-tyyliopas = Yhdysvaltain hallituksen painotoimisto. Tyylikäsikirja. Washington, D.C., toim., 1959, 496 s.

Griffith, S.V. = Griffith, S.V. Alluviaalinen etsintä ja kaivostoiminta. Mining Publications, Ltd., Lontoo, 1938, 142 s.

Lehto = Grove, George W. Määritelmät on toimittanut George W. Grove, Yhdysvaltain kaivosvirasto, Pittsburgh, Pa. Kuollut.

G.S.A. Mem = Geological Society of America. Muistelmat.

Hackh's Chem. Dict = Hackh, Ingo W.D. Hackh's Chemical Dictionary, rev. ja toim. Kirjailija: Julius Grand The Blakiston Co., Philadelphia, Pa., 3. painos, 1944 (uudelleenpainettu muutoksilla ja lisäyksillä vuonna 1946), 925 s.

Hagger = Haggar, Reginald G. Glass and Glassmakers. Roy Publishers, New York, 1961, 80 s. Sisältää sanaston, s. 73-75.

Myös = Hammond, Rolt. Rakennustekniikan sanakirja. George Newnes, Ltd., Lontoo, 1965, 253 s.

Handbook of Chemistry and Physics, 42. painos, 1960 = Kemian ja fysiikan käsikirja. Chemical Rubber Co., Cleveland Ohio, 42. painos, 1960-61, 253 s.

Kemian ja fysiikan käsikirja, 45. painos, 1964. = Kemian ja fysiikan käsikirja. Chemical Rubber Co., Cleveland Ohio, 45 painos, 1964-65 (C 1964, v.p.

Hansen = Hansen, J.E. Posliiniemaloinnin käsikirja. The Enamelist Publishing Co., Cleveland, Ohio, 1937, 513 s. Sisältää sanaston 'The Enaler's Dictionary', s. 468-495.

Harrison = Harrison, H.L.H. Tinan ja kullan tulvalouhinta. Mining Publications, Ltd., Lontoo, 1962, 313 s.

Hartman = Hartman, Howard L. Mine Ventilation and Air Conditioning. The Ronald Press Co., New York, 1961, 398 s.

Hawkes = Hawkes, H.E. Geokemiallisen etsinnän periaatteet. U.S. Geol. Survey Bull. 1000-F., 1957, s. 225-355. Sisältää sanaston, s. 336-338.

Hawkes, 2 = Hawkes, H.E. ja J.S. Webb. Geokemia mineraalien etsinnässä. Harper & Row Publishers, New York, 1962, 415 s.

Heinrich = Heinrich, E. William. Radioaktiivisten raaka-aineiden mineralia ja geologia. McGraw-Hill Book Co., New York, 1958, 654 s.

Henderson = Henderson, J.G. ja J.M. Bates. Metallurginen sanakirja. Reinhold Publishing Corp., New York, 1953, 396 s.

Hess = Hess, Frank L. Määritelmiä on toimittanut Frank L. Hess, kaivosinsinööri, Yhdysvaltain kaivosvirasto, Collee Park, Md. Deceased.

Hei 2d, 1955 = Hei, Max H. Kemiallisesti järjestetty mineraalilajien ja -lajikkeiden indeksi hyväksyttyjen mineraalien nimien ja synonyymien aakkosjärjestyksessä. The British Museum, London, 2. painos, 1955, 728 s. Mineraalinimien ja synonyymien aakkosellinen hakemisto. s. 317-658.

Hei, M.M., 1961 = Hei, Max H. Kahdenkymmenentoinen luettelo uusista mineraalien nimistä. Kaivosmies. Mag., v. 32, joulukuu 1961, s. 941-991.

Hei, M.M., 1964 = Hei, Max H. Kaksikymmentäkolmas uusien mineraalien nimien luettelo. Kaivosmies. Mag., v. 33, joulukuu 1964, s. 1125-1158.

H&G = Hunt, Lee M. ja Donald G. Groves (toim.). Meritieteen ja merenalaisen teknologian termien sanasto. Compass Publications, Inc., Arlington, Va., 1965, 172 s.

Higham = Higham, S. An Introduction to Metalliferous Mining. Charles Griffin & Co., Ltd., Lontoo, 1951, 337 s.

Hoffman = Hoffman, Arnold. Ilmainen kulta; Kanadan kaivostoiminnan tarina. Associated Book Service, New York, 1958, (tekijänoikeus 1947), 420 sivua. Sisältää sanaston Canadian Mining Terms, s. 393-397.

Holmes, 1920 = Holms, Arthur. Petrologian nimikkeistö; Viittauksella valittuun kirjallisuuteen. Thomas Murby & Co., Lontoo, 1920, 284 s.

Holmes, 1928 = Holms, Arthur. Petrologian nimikkeistö; Viittauksella valittuun kirjallisuuteen. Thomas Murby & Co., Lontoo, 2. painos, 1928, 284 s.

Piha = Hoover, Theodore Jesse. Kaivosteollisuuden taloustiede. Stanford University Press, Stanford University Press, Stanford, Kalifornia, 3. painos, 1948, 551 s.

Hudson = Hudson Coal Co. Antrasiitin tarina. New York, 1932, 425 s. Sisältää kaivostermien sanaston, s. 401-409.

Huntington = Huntington, Whitney Clark, Maapaineet tukiseinillä. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1957, 534 s.

Hurlbut = Hurlbut, Cornelius S., Jr. ja Henry W. Wenden. Minerologian muuttuva tiede. DC. Heath & Co., Boston, Mass., 1964, 117 s. Sisältää sanaston, s. 109-113.

HW = Harbison-Walker Refractories Co. Modern Refractories Practice. Pittsburgh, Pa., 4th ed.k 1961, 607 s. Sisältää sanaston, s. 578-586.

HW 2d 1937 = Harbison-Walker Refractoriesd co. Moderni tulenkestävä käytäntö. Pittsburgh, Pa., 2. painos, 1937, 295 s. Sisältää sanaston, s. 213-217.

Hän = Datajulkaisut. Hydrospace Buyers' Guide, 1965, Washington, D.C., v. 3, 1965 (C 1962), s. 85-116, Glossary of Hydrospace Projects, Terms, Abreviations, and Weaponry.

I.C = Bureau of Mines Information Circulars.

IHCP, 1963, osa I = International Coal Petrologian komitea. Kansainvälinen hiilipetrografian käsikirja. Centre National de la Recherche Scientifique, Pariisi, Ranska. 2. painos, 1963, s. Osat I ja II yhdessä osassa. Osa I - Hiilen nimikkeistön aakkosellinen kokoonpano.

Institute of Petroleum, 1961 = Institute of Petroleum (Lontoo). Öljyn termien sanasto. Lontoo, 3. painos, 1961, 39 s.

Issacson = Issacson, E. de St. Q. Rock Pressure in Mines. Mining Publications, Ltd., London, 2. painos, 1962, 260 s.

J&M = Jackson & Moreland, Boston. Suunnittelukäsikirja rulla- ja äänettömälle ketjukäytölle. Association of Roller and Silent Chain Manufacturers, Boston, Mass., 1955, 95 s. Sisältää sanaston, s. 92-93.

Johannsen, v. 1 = Johannsen, Albert. Magmakivistä kuvaava petrografia. University of Chicago Press, Chicago, Ill., v. 1, 2d ed., 1939, 318 s.

Johannsen, v. 2-4 = Johannsen, Albert. Magmakivistä kuvaava petrografia. University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1. painos, 1931-38, osat 2-4.

Jones = Jones, Donald C. ja Joseph W. Hunt. Hiilikaivostoiminta. Pennsylvania State College, 3. painos, 1949, 2 osaa. Osa 1 sisältää kaivostermien sanaston, s. 322-354.

Jones, 2 = Jones, Donald C. Kaivosmatematiikka. Pennsylvania State College, Miner. Ind. Extension Services, 2. painos, 1949, 186 s.

Kaufmann = Kaufmann, Dale W. (toim.). Natriumkloridia; Suolan ja suolaveden tuotanto ja ominaisuudet (American Chemical Society Monograph 145). Reinhold Publishing Corp., New York, 1960, 743 s. Sisältää sanaston sanat Pertaining to Salt, s. 687-693.

Kemp 6d = Kemp, James Furman. Käsikirja kivistä käytettäväksi ilman petrografista mikroskooppia. D. Van Nostrand Co., Princeton, J.J., 6. painos, 1940, 300 s.

Kentucky = Kentucky, Mayon osavaltion ammattikoulu (Paintsville) ja Kentucky Mining Institute. Käytännön kivihiilen louhinnan osat. The Dunne Press, 1952, 426 s.

Kerr = Kerr, P.F. ja P.K. Hamilton. Saven mineraalien nimien sanasto. American Petroleum Institute, New York, helmikuu 1949, 66 s.

Kinney = Kinney, Kay. Lasi käsityö. Chilton Co., Philadelphia, Pa., 1962, 178 s. Sisältää sanaston, s. 167-169.

Kiser, 1; Kiser, 2 = Kiser, A.B. Hiilenleikkurit, Kuormaimet ja Kuljettimet; Trackwork. International Textbook Co., Scranton, Pa., 1929, 97 s. kahdessa osassa: Pt. 1, Hiilenleikkurit, -kuormaajat ja -kuljettimet, 39 s. Pt. 2, Trackwork, 58 s.

Korson = Korson, George. Minstrels of the Mine Patch; Antrasiittiteollisuuden lauluja ja tarinoita. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pa., 1938, 332 s. Sisältää antrasiittisten teknisten ja puhekielen sanojen ja ilmaisujen sanaston, s. 311-320.

Krumlauf = Krumlauf, Harry E. (toim.). Proceedings of Symposium Surface Mining Practices. College of Mines, University of Arizona, Tucson, Ariz., 17.-19.10.1960, 131 s.

Langefor s = Langefors, U. ja B. Kihlstrom. Nykyaikainen kallioperän tekniikka. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1963, 405 s.

Larsen = Larson, Esper S. ja Harry Berman. Peittämättömien mineraalien mikroskooppinen määritys. U.S. Geol. Kysely, Bull. 848, 2. painos, 1934, 266 s.

Lee = Lee, P. William. Keramiikka. Reinhold Publishing Corp., New York, 1961, 210 s. Sisältää raaka-aineiden sanaston, s. 165-198.

Leet = Leet, L. Don ja Sheldon Judson. Physical Geology, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 2. painos, 1958, 502 s. Sisältää sanaston, s. 437-464.

Leet, 2 = Leet, L. Don. Räjäytyskiven tärinä. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1960, 134 s.

Legrand = Legrand, Harry E. Geology and Ground-Water Resources of Pittsylvania and Halifax County, Virginia Division of Mineral Resources, Bull. 775, 1960, 86 s. Sisältää sanaston, s. 80-81.

Lewis = Lewis, Robert s. ja George B. Clark. Kaivostoiminnan elementit. John Wiley & Sons, Inc., New York, 3. painos, 1964, 786 s.

Liddell 2d = Liddell, Donald M. Metallurgist and Chemists' Handbook; Taulukoiden ja tietojen viitekirja opiskelijalle ja metallurgille. McGraw-Hill Book Co., New York, 2. painos, 1918, 656 s.

L&L = Lyman, James d. ja Benjamin S. Loeb, Nuclear Terms, A Brief Glossary. Yhdysvaltain atomienergiakomissio, Div. of Tech. Inf., Oak Ridge, Tenn., huhtikuu 1964, 35 s.

Pitkä = Long, Albert E. A Glossary of the Diamond-Drilling Industry. BuMines Bull. 583, 1960, 89 s.

Lowenheim = Graham, Kenneth (toim.). Galvanointitekniikan käsikirja. Reinhold Publishing Corp., New York, 2. painos, 1962, 774 s. Sisältää Frederick A. Lowenheimin sanaston, s. 100-1 xiii-xxii.

MacCracking = MacCracken, Helen Dolman. Basic Earth Scinece. L.W. Singer Co., Syracuse, N.Y., 1964, 442 s. Sisältää Science-määritelmät, s. 425-435; Merentieteelliset termit (välillä s. 154-155-Insert).

Mason = Mason, E. (toim.). Käytännöllistä hiilikaivostyötä kaivostyöläisille. Virtue & Co., Ltd., Lontoo, 2. painos, 1951, 2 osaa. Sanasto, v. 2, s. 769-775.

Mather = Mather, Kirtley F. The Earth Beeath Us. Random House, Inc, New York, 1964, 320 s. Sisältää sanaston, s. 313-315.

Mathews = Mathesw, Mitford M. (toim.). Amerikanismien sanakirja historiallisista periaatteista. University of Chicago Press. Chicago, Ill., 1951, 2 osaa, 1946 s.

McAdam = McAdam, R. ja D. Davidson. Kaivosten pelastustyö. Oliver ja Boyd, Lontoo, 1955, 183 s.

McAdam II = McAdam, R. ja R. Westwater. Kaivosräjähteet. Oliver ja Boyd, Lontoo, 1958, 187 s.

McKinstry = McKinstry, Hugh Exton. Kaivosgeologia. Prentice=Hall, Inc., New York, 1948, 680 s. Sisältää sanaston Mining and Geological Terms, s. 631-659.

Mere = Mero, John L. Meren mineraalivarat. Elsvier Publishing Co., Amsterdam, Alankomaat, 1965, (Copyrite 1964), 312 s.

Mersereau, 1941 = Mersereau, Samuel Foster, Teollisuuden materiaalit. McGraw-Hill Book Co., New York, 1941, 578 s.

Mersereau, 4 = Mersereau, Samuel Foster. Teollisuuden materiaalit. McGraw-Hill Book Co., New York, 4. painos, 1947, 623 s.

Miall = Miall, Stephen (toim.). Uusi kemian sanakirja. Longmans, New York, 1940, 575 s.

Mitchell = Mitchell, David R. (toim.), Coal Preparation. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, New York, 2. painos, 1950, 830 s.

Morris ja Cooper = Morris, W.J. ja T. Cooper. Johdatus kaivostieteeseen. George G. Harrap & Co., Lontoo, 1958, 288 s.

Kansallinen keskuspankki = Iso-Britannia, National Coal Board. Sanasto automaatiosta ja kauko-ohjauksesta hiilikaivosteollisuudessa. Lontoo 1964, 34 s.

Nelson = Nelson, A Dictionary of Mining. Philosophical Library Inc., New York, 1965, 523 s.

NO MB1-1956 = National Electrical Manufacturers Association. NEMA-standardijulkaisu kaivoshihnakuljettimille. NEMA Pub. MB1-1965, 1956, 34 s. Sisältää määritelmät, s. 7-17.

NO MB1 Mb1-1961 = National Electrical Manufacturers Association. NEMA-standardijulkaisu kaivoshihnakuljettimille. NEMA Pub. MB1-1961, 1961, v.p.

Uusi Etelä-Wales = New South Wales, Department of Mines. Etsijän opas. Sydney, Australia, 7. painos, 1958, 222 s. Sisältää kaivostermien sanaston, s. 191-196.

Newton = Newton, Joseph. Kaivosmetallurgia. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1959, 532 s.

Nichols = Nichols, Herbert L., Jr. Moving the Earth; kaivauksen työkirja. North Castle Books, Greenwich, Conn., 2. painos, 1962, v.p. Sisältää sanaston, s. G-1 - G-27

Nichols, 2 = Nichols, Herbert L., Jr. Kuinka käyttää louhintalaitteita. North Castle Books, Greenwich, Conn., 1954, 150 s. Sisältää sanaston, s. 146-150.

Nichols, 3 = Nichols, Herbert L., Jr. Modernit kaivaustekniikat. North Castle books, Greenwich, Conn., 1956, v.s.

Merkintä = Noke, Charles J. ja Harold J. Plant. Keramiikka. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., Lontoo, 1927, 148 s. Sisältää sanaston, s. 135.

NRC-ASA N1.1-1957 = Kansallisen tutkimusneuvoston konferenssi ydintieteen ja -teknologian termien sanastosta. Sanasto ydintieteen ja -teknologian termeistä. American Society of Mechanical Engineers, New York, 1957, 188 s.

Osborne = Osborne, A.K. Rauta- ja terästeollisuuden tietosanakirja. Philosophical Library Inc., New York, 1956, 188 s.

Helmi = Pearl, Richard M. Onnistunut mineraalien kerääminen ja etsintä. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, 1961, 164 s.

Kuori = Kuori, Robert. Kivihiilen louhinnan perusoppikirja. Blackie and Son, Ltd., Lontoo, 20. painos, 1921, 420 s. Sisältää sanaston, s. 408-415.

Peele = Peele, Robert (toim.). Kaivosinsinöörien käsikirja. John Wiley & Sons, Inc., New York, 3. painos, 1941, 2 osaa, v.p.

Pettijohn = Pettijohn, Francis John ja Paul Edwin Potter. Primaaristen sedimenttirakenteiden atlas ja sanasto. Springer-Verlag, Inc., New York, 1964, 370 s. Sisältää primaaristen sedimenttirakenteiden sanaston. s. 283-253.

Pettijohn, 2p, 1957 = Pettijohn, Francis John. Sedimenttikivilajeja. Harper & Brothers, New York, 2. painos, 1957, 718 s.

Phillips = Phillips, Charles J. Glass: Its Industrial Applications, Reinhold Publishing Corp., New York, 1960, 252 s. Sisältää sanaston, s. 235-237.

Kuoppa ja louhos, 53p = Pit and Quarry Publications, Inc., Pit and Quarry Handbook and Purchasing Guide for the Nonmetallic Minerals Industries. Chicago, Ill., 53. painos, 1960, v.p.

Porter = Porter, Hollis Paine. Petroleum Dictionary for Office, Field ja Factory. Gulf Publishing Co., Houston, Tex., 1930, 234 s.

Pryor = Pryor, Edmund J. Economics for the Mineral Engineer. Pergamom Press, New York, 1958, 254 s. Sisältää sanaston, s. 217-245.

Pryor, 2 = Pryor, Edmund J. Mineral Processing. Mining Publications, Ltd., London, 2. painos, 1960, 814 s. Sisältää sanaston, s. 217-798.

Pryor, 3 = Pryor, Edmund J. Dictionary of Mineral Technology, Mining Publications, Ltd., Lontoo, 1963, 437 s.

Pryor, 4 = Pryor, Edmund J. Mineral Processing. Elsevier Publishing Co., Ltd., Lontoo, 3. painos, 1965, 844 s. Sisältää sanaston, liite A, s. 809-818.

Raistrick & Marshall = Raistrick, A. ja C.E. Marshall. Hiilen ja hiilisaumojen luonne ja alkuperä. The English Universities Press, Ltd., Lontoo, 1939, 282 s.

R.I. = Bureau of Mines Reports of Investigation.

Riisi = Riisi, C.M. Geologisten termien sanakirja (lukuun ottamatta stratigrafisia muodostumia ja paleontologisia sukuja ja lajeja). Edwards Brothers, Ind., Ann Arbor, Mich., 1960, 465 s.

Rice, George S. = Rice, George S. ja L. M. Jones, W. L. Egy ja H.P. Greenwald. Hiilen ja pölyn räjähdyskoe kokeellisessa kaivoksessa 1913–1918, mukaan lukien. BuMines Bull. 167, 1922, 639 s. Sisältää sanaston termeistä, jotka on kehitetty kuvaamaan koekaivoksen olosuhteita. s. 544-551.

Ricketts, I = Ricketts, A.H. American Mining Law With Forms and Precedents. California, Division of Mines, Bull. 123, 4. painos, enl. ja vev., helmikuu 1943, 1018 s. Sisältää sanaston kaivostermeistä ja lauseista, s. 1-48.

Ricketts, II = Ricketts, A.H. American Mining Law With Forms and Precedents. California, Division of Mines, Bull. 123, 4. painos, enl. ja rev., helmikuu 1943, 1018 s. Sisältää Oil Mining Terms and Phrases -sanaston, s. 49-58.

Ro = Roark, Raymond J. Stressin ja rasituksen kaavat. McGraw-Hill Book Co., New York, 3. painos, 1954, 381 s. Sisältää määritelmät, luku 1, sivut 3-15.

Roberts, I = Roberts, A. (toim.). Kaivoksen tuuletus. Cleaver-Hume Press, Ltd., Lontoo, 1960, 363 s.

Roberts, II = Roberts, A. Maanalainen valaistus kaivoksissa, kuiluissa ja tunneleissa. Technical Press, Lontoo, 1958, 292 s.

Rolfe = Rolfe, R.T. Metalografian sanakirja. Chemical Publishing Co., New York, 1955, 287 s.

Rosenthal = Rosenthal, Ernest. Keramiikka ja keramiikka. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, Englanti 1949, 304 s. Sisältää sanaston, s. 292-301.

sandsrom = Sandstrom, Gosta E. Tunnelit. Holt, Reinhart ja Winston, New York, 1963, 427 s. Sisältää sanaston, s. 411-414.

Sanford = Sanford, Samuel ja Ralph W. Stone. Yhdysvaltojen hyödyllisiä mineraaleja. U.S. Geol. Kysely, Bull. 585. 1914, 250 s. Sisältää sanaston, s. 218-250.

Schaller = Shaller, Waldemar T. Jalokivet ja jalokivet. Ch. julkaisussa Mineral Resources of the United States, 1917, Part II-Nonmetals. U.S. Geol. Survey, 1920, 1293 s. Sisältää aakkosjärjestyksen, s. 145-168.

slater = Schieferdecker, A.A.G. (toim.). Geologinen nimikkeistö. J. Nordic Zoology, 1959, 521 s. (Alankomaiden kuninkaallinen geologinen ja kaivosliitto).

Scearle = Searle, Alfred B. ja Rex W. Grimshaw. Savien ja muiden keraamisten materiaalien kemia ja fysiikka. Interscience Publishers, Inc., New York, 3. painos, 1959, 492 s.

Seeley, 1 = Seelye, Elwin E. Tietokirja rakennusinsinööreille. V. 2. Tekniset tiedot ja kustannukset. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2. painos, 1951, 506 s. Sisältää Hydraulics-sanaston, s. 408-418.

Seeley, 2 = Seeley, Elwin E. Data Book for Civil Engineers. V. 2. Tekniset tiedot ja kustannukset. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2. painos, 1951, 506 s. Sisältää Surveying-sanaston, s. 484-491.

Shell Oil Co = Shell Oil Co. Simple Vocabulary of Petroleum Geology, Production, Manufacturte ja Application. Ei julkaisupaikkaa tai -päivää, 43 s.

Shepard = Shepard, Francis P. Sukellusvenegeologia. Harper & Brothers, New York, 1948, 348 s.

Shipley = Shipley, Robert Morrill. Jalokivien ja gemologian sanakirja, mukaan lukien koriste-, koriste- ja kivet. Gemological Institute of America, Los Angeles, Kalifornia, 2. painos, 1945, 258 s.

Sinclair, I = Sinclair, John, Ympäristöolosuhteet hiilikaivoksissa (mukaan lukien tulipalot, räjähdykset, pelastus- ja palautustyöt). Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., Lontoo, 1958, 341 s.

Sinclair, II = Sinclair, John, Geological Aspects of Mining. Sir Isaasc Pitman & Sons Ltd., Lontoo, 1958, 343 s.

Sinclair, III = Sinclair, John. Suunnittelu ja koneistettu ajelehtiminen Collieriesissa. Sir Isaac Pitman & Sons Inc., Lontoo, 1963, 358 s.

Sinclair, IV = Sinclair, John. Vesi kaivoksissa ja kaivospumpuissa. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., Lontoo, 1958, 130 s.

Sinclair, V = Sinclair, John. Kelaus ja kuljetus kaivoksissa. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., Lontoo, 1959, 370 s.

Sinclair, VI = Sinclair, John. Hiilivoitto. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., Lontoo, 1960, 406 s.

Sinclair, W.E. = Sinclair, W.E. Asbesti; Sen alkuperä, tuotanto ja käyttö. Mining Publications, Ltd., London, 21. painos, 1959, 512 s.

uppoaa = Sinkankas, John. Pohjois-Amerikan jalokivet. D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N.J., 1959, 650 s. Sisältää sanaston, liite 2, s. 620-6

Skow = Skow, Milford L. Mica. Materiaalitutkimus. BuMines Inf. Circ. 8125, 1962, 241 s. Sisältää sanaston Mica Terminologysta, s. 100-1 169-171.

SMRB, paperi nro 61 = Iso-Britannia, Safety in Mines Research Board. Sanasto kaivostermeistä. SMRB Paper 61, 1930, s. 110-115.

Etelä-Australia = South Australia, Department of Mines. Käsikirja louhintaan. W.L. Hawkes, Government Printer, Adelaide, Etelä-Australia, 1961, 185 s.

Spalding = Spalding, Jack. Deep Mining; syventävä oppikirja kaivosalan valmistuneille ja harjoitteleville kaivosinsinööreille. Mining Publications, Ltd., London, 1949, 405 s. Sisältää sanaston, s. 389-392.

Spencer 15, M.M., 1940 = Spencer, L.J. Viidestoista uusien mineraalien nimien luettelo. Mineralogical Mag., v. 25, September 1940, s. 621-648.

Spencer 16, M.M., 1943 = Spencer, L.J. Sixteenth List of New Mineral Names. Mineralogical Mag., v. 26, September 1943, s. 334-343.

Spencer 17, M.M., 1946 = Spencer, L.J. Seitsemäntoista uusien mineraalien nimien luettelo. Mineralogical Mag., v. 27, September 1946, s. 266-276.

Spencer 18, M.M., 1949 = Spencer, L.J. Kahdeksantoista uusien mineraalien nimien luettelo. Mineralogical Mag., v. 28, September 1949, s. 722-741.

Spencer 19, M.M., 1952 = Spencer, L.J. Yhdeksätoista uusien mineraalien nimien luettelo. Mineralogical Mag., v. 29, September 1952, s. 974-997.

Spencer 20, M.M., 1955 = Spencer, L.J. Twentieth List of New Mineral Names. Mineralogical Mag., v. 30, syyskuu 1955, s. 727-749.

Spencer 21, M.M., 1958 = Spencer, L.J. Uusien mineraalien nimien 21. luettelo. Mineralogical Mag., v. 31, September 1958, s. 951-975.

Staley = Staley, W.W. Kaivosmittauksen esittely. Stanford University Press, Stanford, Kalifornia, 2. painos, 1964, 303 s.

Staley 2 = Staley, W.W. Mine Plant Design, Mc-Graw-Hill Book Co., Inc., New York, 2. painos, 1949, 540 s.

Standardi, 1959 = Funk & Wagnalls Co. Funk & Wagnalls Uusi englannin kielen vakiosanakirja. New York, 1959, 2815 s.

Standardi, 1964 = Funk & Wagnalls Co. Funk & Wagnalls Uusi englannin kielen vakiosanakirja. New York, 1964, (Copyright 1963), 2816 s.

Tilastollinen tutkimustoimisto. = Statistical Research Bureau. Kaivoskäsikirja vuodelle 1935. Los Angeles, Kalifornia, 1935, 320 s. Sisältää kaivostermien sanaston, s. 28-38. Kirjailija: Julian Boyd

Stauffer = Stauffer, David McNeely, Modern Tunnel Practice. Engineering News Publishing Co., New York, 1906, 314 s. Sisältää sanaston joistakin tunnelointiin käytetyistä epätavallisimmista termeistä, s. 301-307.

Stoces = Stoces, Bohuslav. Johdatus kaivostoimintaan. Lange, Maxwell & Springer, Ltd., Lontoo, 1954, 2 osaa.

Stokes & Varnes = Stokes, William Lee ja David J. Varnes. Valittujen geologisten termien sanasto, jossa viitataan erityisesti niiden käyttöön tekniikassa. The Colorado Scientific Society, Denver, Colo., 1955, 165 s.

Stowell = Stowell, F.P. Kalkkikivi teollisuuden raaka-aineena. Oxford University Press, London, 1963, 55 s. Sisältää termien sanaston, s. 55.

Riidan kirkko = Streefkerk, H. Quarrying Stone for Construction Projects. Waltman Publishers, Delft, Alankomaat, 1952, 159 s.

Aivohalvaus 3 = Strock, Clifford. Lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan tietokirja. The Industrial Press, New York, 1. painos, 1948, v.p. Sisältää sanaston Piping Terms, Sec. 3, s. 6-9.

Aivohalvaus, 10 = Strock, Clifford. Lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikan tietokirja. The Industrial Press, New York, 1. painos, 1948, v.p. Mukana terminologian sanasto, Sec. 10, s. 1-8.

Stutzer ja Noe, 1940 = Strutzer, Otto ja Adolph C. Noah. Hiilen geologia. University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1940, 461 s.

Taggart = Taggart, Arthur F. Käsikirja of Ore Dressing. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1927, 1679 s.

Taggart, 1945 = Taggart, Arthur F. Mineral Dressingin käsikirja. Malmit ja teollisuusmineraalit. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1945, v.p.

Taylor = Taylor, W.H. Betonitekniikka ja käytäntö. American Elsevier Publishing Co., New York, 1965, 639 s. Sisältää termien sanaston, s. 611-623 s.

Thomas = Thomas, D.E. ja E.T. Hayes (toim.). Hafniumin metallurgia. U.S. Atomic Energy Commission, 1960, 384 s. Sisältää sanaston, liite D, s. 369.

AIKA = Institute of Mining Engineers (Lontoo). Huoneen hallinta ja kaivostyön tuki. Trans., v. 79, 1929-30, s. 363-366, liite II, 'Sanasto'.

Tomkeieff, 1954 = Tomkeieff, S.I. Hiilet ja bitumit ja niihin liittyvät fossiiliset hiilipitoiset aineet; Nimikkeistö ja luokitus. Pergamom Press, Ltd., London, 1954, 122 s. Sisältää aakkosjärjestyksen sanaston, s. 21-97.

Tooley = Tooley, Fay V. Handbook of Glass Manufacture. Ogden Publishing Co., New York, 1953, 506 s. Sisältää sanaston, s. 451-469.

T.P. = Bureau of Mines Technical Papers.

Surullinen = Trist, E.L. Organisaation valinta; Hiilen ryhmien valmiudet muuttuvien teknologioiden alla; Työperinteen menetys, uudelleenlöytäminen ja transformaatio. Tavistock Publications, London, 1963, 332 s. Sisältää kaivostermien sanaston (Northwest Durham, s. 299-306.

Truscot t = Truscott, S.J. Kaivostaloustiede. Mining Publications, Ltd., Lontoo, 3. painos, 1962, 471 s.

Urquhard =Urquhart, Leonard Church (päätoimittaja). Rakennustekniikan käsikirja. McGraw-Hill Book Co., New York, 4. painos, 1959 v.p.

USGS Bull = U.S. Geological Survey. Tiedotteet.

USGS Mono = U.S. Geological Survey. Monografiat.

USGS Prof. Paper = U.S. Geological Survey. Ammattimaiset paperit.

USGS Sugg = U.S. Geological Survey. Ehdotuksia Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen raporttien tekijöille. 5. painos, 1958, 255 s.

Bernevitzistä = von Bernowitz, M. W. Käsikirja kaivajille. McGraw-Hill Book Co., New York, 2. painos, 1931, 359 s. Sisältää sanaston kaivostoiminnassa käytetyistä termeistä, s. 304-341.

VV = Van Vlack Lawrence H. Physical Ceramics for Engineers. Addison-Wesley Pub. Co., Reading, Mass., 1964, 342 s. Sisältää termien sanaston, jota sovelletaan keraamisiin materiaaleihin, s. 285-295.

Webster 2d = Webster, Noah. Websterin uusi kansainvälinen englannin kielen sanakirja, toinen painos, lyhentämätön, Mass., 1960 (C 1959), 3194 s.

Webster 3d = Webster, Noah. Websterin kolmas uusi kansainvälinen englannin kielen sanakirja, lyhentämätön. G & C. Merriam Co., Springfield, Mass., 1961, 2662 s.

Weed, 1918 = Weed, Walter Harvey. Kaivoskäsikirja; kuparikäsikirjan XIII-osan laajennus. W. H. Weed, New York, 1918, 1896 s. Sisältää sanaston ja kuvauksen kaikista kuparia sisältävistä mineraaleista, s. 29-47.

Weed, 1922 = Weed, Walter Harvey. Kaivoskäsikirja; Suceeding the Copper Handbook, osa XV. The Mines Handbook Co., Tucahoe, N.Y., 1922, 2248 s. Sisältää kaivostermien sanaston, s. 1-22.

Wheeler = Wheeler, Robert R. ja Maurine Whited. Öljy-Prospektista putkilinjaan. Gulf Publishing Co., Houston, Tex., 1958, 115 s. Sisältää öljysanakirjan, s. 75-86.

Wheeler, H.R. = Wheeler, H.R. Manual of Modern Underground Haulage Methods for Mining Engineers. Charles Griffin & Co., Ltd., Lontoo, 1946, 67 s.

Williams = Williams, Howard R. ja Charles J. Meyers. Öljy- ja kaasuehdot. Matthew Bender & Co., New York, 2. painos, 1964, 449 s.

Woodruff = Woodruff, Seth D. Methods of Working Coal and Metal Mines. Pergamom Press, Oxford, Englanti, 1966, 3 osaa.

Wyllie = Wyllie, M.R.J. Kaivon lokin tulkinnan perusteet. Academic Press, New York, 3. painos, 1963, 238 s.

Keltainen = Zern, E.N. Hiilikaivostyöntekijöiden taskukirja. McGraw-Hill Book Co., New York, 12. painos, 1928, 1273 s. Sisältää kaivostermien sanaston, s. 1201-1251; Rope Terms -sanasto, s. 755-757.

Zimmerman = Zimmerman, O.T. ja Irvin Lavine. Tieteelliset ja tekniset lyhenteet, merkit ja symbolit. Industrial Research Service, Dover, N.H., 21. painos, 1949, 541 s.


Sanastossa käytetyt geologiset lyhenteet.

Arg = Argentiina.
Arkki = Arkansas, U.S.A.
Aust = Australia.
eKr = Brittiläinen Kolumbia, Kanada.
Belgia = Belgia.
Berks = Berkshire, Englanti.
Hän oli = Bolivia.
Brasilia = Brasilia.
Puute = Bristolin hiilikenttä, Englanti.
Voi = Kanadan valtakunta.
Cent. Olen = Keski-Amerikka.
Ches = Cheshire, Englanti.
Clev = Clevelandin rautapiiri, Englanti.
Colom = Kolumbian Yhdysvallat.
Maissi = Cornwall, Englanti.
Cumb = Cumberlandin hiilikenttä, Englanti.
Isku = Derbyshiren hiilikenttä, Englanti.
E. Ind = Itä-Intia.
Eng = Englanti.
Deanin metsä = Deanin hiilikentän metsä, Englanti.
Fr = ranskalainen.
Antaminen = saksalainen.
Gr. Brit = Iso-Britannia.
Glouc = Gloucestershiren hiilikenttä, Englanti.
Piilotettu = Hidalgo, Meksiko.
Hind = Hindustan.
Ill = Illinois.
Ire = Irlanti.
Se = italialainen.
Kent = Kent, Englanti.
Nuori mies = Lancashiren hiilikenttä, Englanti.
Poski = Leicestershire, Englanti.
Mex = Meksiko.
Mid = Midlandin hiilikenttä, Englanti.
Newk = Newcastlen hiilikenttä, Englanti.
N.S.W. = Uusi Etelä-Wales, Australia.
N.Z. = Uusi-Seelanti.
Norf = Norfolk, Englanti.
N. Englannista = Pohjois-Englannissa.
N. Henkilökunta = North Staffordshiren hiilikenttä, Englanti.
Northumb = Northumberlandin hiilikenttä, Englanti.
N. Wales = Pohjois-Wales.
Pac = Tyynenmeren rannikko, U.S. A.
Pat = Patagonia, Etelä-Amerikka.
Penn = Pennsylvania, U.S.A.
Portti = portugali (enimmäkseen Brasiliassa).
Prov = Provinssi, Yhdysvallat, ellei toisin mainita.
PR = Preussi.
Russ = Venäjä.
skotti = Skotlanti.
Shrop = Shropshire, Englanti.
S. Afr = Etelä-Afrikka.
S. Am = Etelä-Amerikka.
S. Henkilökunta = South Staffordshire, Englanti.
S. Wales = Etelä-Wales, Iso-Britannia.
Kuten = Somerset, Englanti.
Sp = Espanjan alkuperä, mutta ei välttämättä käytetty Espanjassa.
Sp Am = Espanjalainen Amerikka.
Henkilökunta = Staffordshire, Englanti.
Suff = Suffolk, Englanti.
Sw = ruotsi.
Trans = Transvaal, Etelä-Afrikan tasavalta.
MEILLE. = Amerikan yhdysvallat.
U.S.S.R. = Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto.
Venz = Venezuela.
W. Af = Länsi-Afrikka.
Sota = Warwickshire, Englanti.
Jo = Wisconsin, U.S.A.
York = Yorkshire, Englanti.

On mielenkiintoista huomata, että yllä oleva luettelo paikannimien lyhenteistä on pääasiassa englanninkielistä alkuperää. Se on luultavasti ymmärrettävää, koska suuri osa englanninkielisessä maailmassa käytetystä terminologiasta kehitettiin ensin Englannissa ja kuljetettiin muualle maailmaan Cornwallin serkkujen ja muiden englantilaisten kaivosalueiden toimesta. Luettelo puhuu vahvasti monien sanakirjassa käytettyjen termien ikivanhasta.
[Rock Currier 2012]

Napsauta tätä nähdäksesi luettelon tässä sanastossa käytetyistä viitteistä, viranomaisista, lähteistä ja maantieteellisistä termeistä.